Functionaliteit Activa

De redenen om voor Activa te kiezen:

  • Specifiek ontworpen voor de activa administratie van de overheid;
  • Het programma berekent voor u de kapitaallasten, bestaande uit rente en afschrijving/aflossing, u hoeft alleen de basisgegevens in te voeren;
  • Door een koppeling tussen Activa en Begroten & Verantwoorden kunt u met één druk op de knop de geraamde kapitaallasten in uw begroting verwerken;
  • Het zorgt voor een overzichtelijke en complete activa administratie;
  • U heeft geen losse Excel documenten meer nodig.

Functionaliteit

In het softwarepakket Activa kunt u objecten registreren met de keuzemogelijkheid voor afschrijvingsmethode, vaste rente of rentetoerekening via het omslagpercentage, maatschappelijk nut of economisch nut, etc.

Activa bevat een scale aan rapporten, van objectkaarten tot jaaroverzichten en vrijval van kapitaallasten. Van elk object kan een objectkaart afgedrukt worden waarop alle relevante informatie gepresenteerd wordt.

Verder kan aan elke (groep) van gebruiker(s) van het pakket bepaalde gebruikersrechten gegeven worden.

Voorbeeld van een objectkaart in de module Activa.