B&V

B&V (Begroten en Verantwoorden) is een softwarepakket waarmee het opstellen van begrotingen, tussentijdse rapportages en jaarrekeningen aanzienlijk vereenvoudigd en versneld kan worden. Het pakket is geschreven op basis van de voorschriften die in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgenomen zijn en is daarom zeer geschikt voor gemeenten en provincies.

Door een unieke koppeling tussen een rekenprogramma en Microsoft Word worden zonder problemen cijfers en teksten in uw gewenste lay-out gepresenteerd.

Waarom zou u voor B&V kiezen en welke functionaliteit bevat het programma?

Download de brochure