Functionaliteit B&V

De redenen om voor B&V te kiezen:

  • Het bevat een goede kostenverdeelsystematiek;
  • Het berekent uurtarieven van medewerkers;
  • Het verzamelt sturingsinformatie (prestaties, aantallen, kengetallen etc.);
  • Het koppelt teksten aan activiteiten, producten en programma's;
  • Het zorgt voor snelle, overzichtelijke en complete informatievoorziening binnen de organisatie;
  • Er bestaan geen losse spreadsheets en tekstdocumenten meer, maar een relationele database in combinatie met Microsoft Word;
  • U kunt op eenvoudige wijze complete publicaties samenstellen.

Functionaliteit

Met B&V kunt u zowel een activiteitenbegroting als een product- en programmabegroting opstellen. Bovendien is het op al deze niveaus mogelijk om een meerjarenraming te presenteren. B&V kent een kostenverdeelsystematiek die bestaat uit het verdelen van kosten via vaste bedragen, via een verdeelprofiel of uit een combinatie van deze twee. Daarnaast berekent B&V uurtarieven van medewerkers. Dit bestaat uit een looncomponent en een overhead voor (groepen van) medewerkers.

Nadat via B&V de begroting is opgesteld of begrotingswijzigingen gemaakt zijn, kunnen deze geëxporteerd worden naar het softwarepakket waar u voor de financiële administratie gebruik van maakt. Maar ook andersom is het mogelijk om realisaties uit het financiële pakket in B&V in te lezen. Hierdoor is B&V uitermate geschikt voor het opstellen van tussentijdse rapportages en jaarrekeningen.

De presentatie van cijfers en teksten is in elke gewenste lay-out mogelijk. B&V kent daarnaast een zeer uitgebreid assortiment standaardrapporten. Denk hierbij aan het afdrukken van begrotingswijzigingen, verschillenanalyses, incidentele ramingen, uurtarieven, urenverdeelstaten, kostenverdeelstaten, verdelingsmatrixen en conversietabellen.

Aan elke (groep van) medewerker(s) kunnen bepaalde gebruikersrechten gegeven worden. B&V is een multi-user applicatie waarbij de gegevens opgeslagen worden in een Microsoft Access database of door het leggen van een ODBC-koppeling met databases als Microsoft SQL-server of Oracle.

Modules

Begroten & Verantwoorden is uit te breiden met diverse modules:

Klik op bovenstaande 'links' voor meer informatie over de betreffende modules.