Functionaliteit

De redenen om voor Projecten te kiezen:

  • Duidelijke en overzichtelijke projectadministratie
  • Op eenvoudige wijze begrote of gerealiseerde bedragen en/of uren toekennen aan projecten
  • U heeft de mogelijkheid om een uitgebreide toelichting te schrijven bij uw project, op basis van een vooraf gedefineerd sjabloon, in Microsoft Word
  • Ook kunnen op basis van een sjabloon toelichtingen in Excel aan het project worden gekoppeld
  • Projecten kunnen voorzien worden van sturingsinformatie
 
 Voorbeeld van een schermafbeelding in de module Projecten.