Functionaliteit TDI

De financiële gegevens voor begroting, begrotingswijziging, tussentijdse rapportage of jaarrekening worden ingelezen in 'TDI', waarna aan de activiteiten (subproducten), producten en/of programma's op basis van sjablonen toelichtingen worden gekoppeld. Vervolgens kunnen complete boeken worden samengesteld voor de begroting, rapportage en jaarrekening.

De lay-out van zowel de toelichtingen als de einddocumenten worden volledig aan de wensen van uw organisatie aangepast.